ชื่อไทย : บัวสวรรค์
ชื่อท้องถิ่น : กัตตาเวีย(กทม.) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gustavia gracillima Miers.
ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้น้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงไม่เกิน 3 เมตร ทรงพุ่มทึบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนเทา แตกสะเก็ดเป็นร่องกว้างตามยาว
ใบ :
เป็นใบเดี่ยว รูปหอกออกเวียนสลับเป็นกระจุกตามบริเวณปลายกิ่ง ขอบจักเป็นฟันเลื่อยๆ ถี่ๆ ปลายใบกว้าง โคนสอบเนื้อใบหนาสีเขียวเข้ม ไม่มีก้านใบ
ดอก :
กลีบดอกสีขาวอมชมพูห่อซ้อนกัน 2 ชั้นรวม 8 กลีบเกสรตรงกลางดอกมีจำนวนมากสีเหลืองหรือชมพู อยู่กลางดอก ปลายเกสรงุ้มเข้าหากัน เป็นดอกเดี่ยว แต่แตกเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่งมองดูเหมือนเป็นช่อ ดอกจะผลัดกันบานเพียงช่อละดอกเดียว ลักษณะคล้ายดอกบัวหลวง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ผล :
ระยะติดดอก - ผล : ติดดอกตลอดทั้งปี
ติดผลตลอดทั้งปี
สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อยู่ทางแถบตะวันตกของประเทศโคลัมเบีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :

ขึ้นในดินแทบทุกชนิด สภาพแสงแดดจัด และปริมาณน้ำปานกลาง

                เพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [2] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
ไม้ยืนต้น
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554